Regulamin

Serwis świadczy usługi edukacyjno – redaktorskie oraz informacyjno – konsultingowe z różnych dziedzin nauki i wiedzy.

 1. Informacja zawarta na naszych stronach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu w rozumieniu przepisów art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 2. Korzystanie z usług serwisu oznacza pełna akceptacje regulaminu.
 3. Zajmujemy się profesjonalnym wyszukiwaniem, selekcją, gromadzeniem i prezentacją informacji na Państwa życzenie. Źródłami informacji są dla nas m.in. Internet, bazy danych, prasa drukowana i elektroniczna, biblioteki, archiwa oraz inne, dostępne media i nośniki informacji (zarówno polskie jak i zagraniczne). Wyszukujemy informacje z dziedziny gospodarki, nauki, techniki, prawa, ochrony znaków towarowych i patentów oraz innych dziedzin życia, wg Państwa potrzeb, także w językach obcych – niemieckim angielskim. Oferujemy także tłumaczenia dla w/w języków.
 4. Serwis świadczy usługi pomocy merytorycznej, edytorskiej oraz obróbki elektronicznej w zakresie materiałów pisemnych, wizualnych, audio-wizualnych, programistycznych.
 5. W trosce o rzetelność i fachowość wyszukiwanej informacji współpracujemy tylko i wyłącznie ze specjalistami poszczególnych dziedzin wiedzy (Infobrokerzy i pracownicy naukowi). Zawsze, gdy tylko jest to możliwe i potrzebne, korzystamy z wielu różnych źródeł, by zweryfikować relewancję danej informacji.
 6. Opracowania i inne materiały wykonywane są ściśle wg wytycznych i zaleceń zleceniodawcy z uwzględnieniem ewentualnych korekt i uwag pod warunkiem ustalenia w/w. z zlecającym.
 7. Nie rozpowszechniamy opracowanych treści, nie publikujemy ich oraz nie zajmujemy się ich jakimkolwiek obrotem – w pełni zachowując politykę prywatności zawartą w naszym serwisie.
 8. Wykonane opracowania i inne materiały mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK oraz w sposób nie naruszający obecnie panujących regulacji prawnych, co oznacza że opracowanie nie stanowi „gotowca” do prezentacji jako praca własna – a jedynie wzór.
 9. Nie udzielamy zgody na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem autorskim Kodeksem Karnym, w szczególności:
  1. przywłaszczenie sobie autorstwa co do całości albo części prac,
  2. wprowadzenie w błąd co do autorstwa,
  3. jakiekolwiek działania mające charakter poświadczenia nieprawdy.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie, przeznaczenie i sposób wykorzystania wykonanych opracowań, analiz i wszystkich innych materiałów także przez osoby trzecie po zakupie przez zlecającego.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przekazanych materiałów, w szczególności za niezgodne z prawem działania zleceniodawcy ani wyrządzone szkody z tym związane.
 12. Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, iż zleceniodawca dąży do złamania prawa z wykorzystaniem materiałów i praw uzyskanych w ramach usługi.
 13. Zamówienie można złożyć drogą elektroniczną lub telefonicznie wraz z późniejszym potwierdzeniem wspomnianego zamówienia drogą elektroniczną poprzez formularz zamówieniowy – skorzystanie z niego oznacza automatyczną akceptacje regulaminu jego przestrzeganie w powyższej materii.
 14. Cena każdej usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od jej zakresu, koniecznych nakładów i zostaje przedstawiona Państwu wraz z ofertą przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 15. Odbiór zamówionych materiałów nastąpić może bezpośrednio:
  1. drogą elektroniczną (dokument Ms Word),
  2. na nośniku (płyta CD) przesłanym przesyłką poleconą / kurierem,
  3. w formie wydruku przesłanego pocztą (przesyłka polecona) / kurier.
 16. Serwis zobowiązuje się do zachowania ścisłej anonimowości oraz poufności informacji powierzonych w związku z wykonaniem zlecenia.
 17. Opiekę prawną nad serwisem, jego legalną działalnością i przebiegiem procesów wykonania usług sprawuje Kancelaria prawna.

Na życzenie może też wysłać Państwu opinie prawną na temat naszych usług.

Przeglądając strony naszego Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności Serwisu.

 1. W czasie korzystania z naszego Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, telefon oraz adres e-mail.
 2. Wszystkie dane gromadzone są jedynie na potrzeby Serwisu i nigdy nie będą udostępniane poza Serwisem, nie będą one także wykorzystywane na potrzeby marketingu elektronicznego.
 3. Podejmując współpracę z naszym Serwisem, zyskujesz gwarancję pełnej dyskrecji i całkowitej anonimowości. Przygotowanych i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę materiałów nie archiwizujemy – po zakończeniu współpracy zostają one bezpowrotnie usunięte z dysku. Aby uniemożliwić wykradnięcie jakichkolwiek danych, obok zabezpieczeń sprzętowych i programowych podejmujemy także inne środki nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych. Przede wszystkim, serwer, za pośrednictwem którego łączymy się z Internetem nie jest fizycznie połączony z komputerem, na którym przechowywane są materiały związane z realizacją bieżących zleceń. Nie istnieje zatem możliwość ich skopiowania, np. przez osobę usiłującą złamać zabezpieczenia naszego systemu. Nie archiwizujemy też prowadzonej z Klientami korespondencji. Po zakończeniu współpracy jest ona kasowana wraz z przekazanymi materiałami. Wszystko po to, aby zapewnić Wam możliwie największy stopień bezpieczeństwa, a tym samym komfortu współpracy.